Bel onze klantenservice op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur via 050 – 313 30 96

Veelgestelde vragen

De afkorting AED staat voor ‘Automatische Externe Defibrillator’. Een AED wordt gebruikt om een elektrische schok toe te dienen aan een persoon met een hartstilstand. AED’s zijn ontworpen om personen die geen medische achtergrond hebben in staat te stellen om levens te redden.

Twee, aan de AED verbonden, elektroden worden geplaatst op de borst van de patiënt. Een computer in de AED analyseert het hartritme van de patiënt en bepaald of het nodig is een schok toe te dienen om de patiënt te redden. Als er bepaald is door de computer in de AED dat een schok nodig is, wordt er door middel van een stem instructies gegeven om te gebruiker te helpen om het leven van de patiënt te redden.

Met een AED kan men levens redden. Als een persoon plotseling een hartstilstand krijgt wordt het hartritme chaotisch of is er sprake van een hartritmestoornis. Elke minuut dat het hart niet klopt verlaagd de kans op overleven met 7% a 10%. Er zijn maar weinig mensen die 10 minuten of meer zonder defibrillatie overleven.

Een hartstilstand treedt op wanneer het normale hartritme plotseling chaotisch wordt. Het hart kan het bloed niet langer effectief rondpompen en de patiënt stort in, stopt met ademhalen, reageert niet meer en heeft geen waarneembare pols. Als de AED wordt gebruikt bij een patiënt met een hartstilstand, kan de AED een levensreddende schok toedienen dat ervoor zorgt dat het hartritme weer normaal wordt.

Nee. Zowel de hartaanval als de hartstilstand hebben te maken met het hart, maar het zijn verschillende problemen. De hartstilstand is een elektrisch probleem, een hartaanval is een ‘ afvoer’ probleem. Soms kan een hartaanval, welke van zichzelf niet fataal hoeft te zijn, een hartstilstand uitlokken.

Iedereen heeft op ieder moment de kans om een hartstilstand te krijgen. Zowel kinderen als tieners als atleten als oudere mensen kunnen het krijgen. Alhoewel het wel zo is dat het risico op een hartstilstand toeneemt met het toenemen van leeftijd en bij mensen met hartproblemen is het zo dat een hoog percentage slachtoffers mensen zijn waarbij er niet (of niet bekende) risicofactoren aanwezig waren.

De Nederlandse Hartstichting bevordert het gebruik van AED’s.

Defibrillatie is de enige behandeling waarbij bewezen is dat het hartritme weer normaal wordt.

Slechts enkele minuten. Als er binnen 3 minuten gedefibrilleerd wordt zijn de kansen op overleven 70%. Na 10 minuten is de kans op overleven nihil.

Reanimatie zorgt er alleen voor dat er extra tijd gewonnen wordt tot het moment van defibrilleren. Maar uiteindelijk is het noodzakelijk om bij een hartstilstand een schok toe te dienen om het hartritme meer normaal te krijgen. Daarom ziet men vandaag de dag dat bij reanimatietrainingen ook AED-trainingen inbegrepen zijn.

AED’s zijn zeer makkelijk te gebruiken. Praktisch iedereen kan een AED bedienen nadat diegene gezien heeft hoe de AED werkt. In veel gevallen waarin de AED gebruikt wordt zijn het ongetrainde mensen die levens redden.

De AED is veilig te gebruiken door iedereen die gezien heeft hoe de AED werkt. De stem in de AED begeleidt de gebruiker in stappen om iemand te redden. Een voorbeeld van een instructie is: ‘ Breng de elektroden aan op het ontblote bovenlijf van de patiënt’ (op de elektroden staat met plaatjes aangegeven waar ze aangebracht moeten worden). Daarnaast is de AED zo beveiligd dat er alleen een schok afgegeven wordt als er door de AED wordt geregistreerd dat het nodig is om een schok te geven. Zo kan het niet voorkomen dat iemand die geen schok nodig heeft een schok krijgt.

Dat is onwaarschijnlijk. Uit studies blijkt dat de AED sneller en beter het hartritme van de patiënt kan interpreteren dan veel getrainde professionals. Als de AED vaststelt dat het niet nodig is om een schok te geven, dan kan er geen schok gegeven worden.

Ook al is de Defibtech AED pas sinds 2003 op de markt, er zijn al een zeer groot aantal levens gered met de Defibtech.

Er is geen bewijs dat de stroomstoot ernstige gevolgen heeft voor het hartritme van het kind.  Wat reanimatie bij een zwangere moeilijk maakt is dat na 20 weken zwangerschap de baarmoeder met baby de bloedstroom naar het hart belemmert in rugligging. Hierdoor kan er onvoldoende bloed worden teruggepompt naar het hart waardoor er onvoldoende bloedcirculatie kan worden opgebouwd. Om een betere bloedcirculatie mogelijk te maken dient de zwangere vrouw in een speciale positie neer te worden gelegd (op haar linker zij en 15 graden gebogen). Dit maakt echter zowel de reanimatie als de defibrillatie erg lastig. Gelukkig komt een hartstilstand van een zwangere vrouw bijna nooit voor in de westerse samenleving en behoort deze behandeling ook niet tot de lesstof van de leek. Voor de lekenhulpverlener is het van belang dat weten dat ze gerust een AED kunnen aansluiten op een zwangere vrouw en de opdrachten dienen op te volgen.

De Defibtech AED’s worden geleverd met een duurzame lithium batterij. Afhankelijk van het type AED hebben deze batterij-units een zeer lange (standby) levensduur. Voor de Defibtech Lifeline AED en de Defibtech Lifeline AUTO is dat 7 jaar. De unit van de Lifeline VIEW heeft een standby levensduur van 4 jaar.De standby levensduur houdt de maximale levensduur in. Deze feitelijke levensduur wordt beïnvloed door gebruik van de AED en de omstandigheden (temperatuur en luchtvochtigheid) waarop de AED wordt geplaatst.

De elektroden moeten vervangen worden na twee jaar, ook al zijn ze niet gebruikt. Na gebruik moeten de elektroden meteen vervangen worden. De AED voert automatisch regelmatig zelf-checks uit om te testen of het apparaat gebruiksklaar is. Als er iets niet helemaal functioneert zal de AED een hard hoog geluid en een rood lichtje gaat branden om de eigenaar te waarschuwen dat onderhoud aan de AED nodig is.

Ja, iedereen kan een AED aanschaffen. Het is sinds 2002 wettelijk toegestaan om als ‘leek’ de AED te gebruiken.

Kijk ten eerste naar een AED die gemakkelijk te gebruiken is door mensen zonder medische achtergrond. Daarnaast moet de AED technisch betrouwbaar zijn en redelijk geprijsd. De Defibtech AED komt deze drie meer dan tegemoet.

Defibtech heeft de AED van de basis af ontworpen, gebaseerd op eerdere AED gerelateerde kennis en bevat een aantal technologische vernieuwingen net als vernieuwingen in het ontwerp. Dit resulteert in een AED die gemakkelijk te gebruiken is door mensen zonder medische achtergrond. Door geavanceerde ontwerptechnieken en montering door robots kan Defibtech de AED tegen een lage prijs op de markt zetten.

De Defibtech Lifeline AED’s die geleverd zijn vanaf 1 februari 2013 hebben een garantie van 8 jaar.

Via de webwinkel van Medizon, www.defibtech.nl, kunt u eenvoudig alle AED producten bestellen. U kunt ook contact opnemen met Medizon op telefoonnummer 050 – 313 30 96 of per e-mail: info@medizon.nl

Online bestellen
Via de webwinkel van Medizon www.defibtech.nl kunt u alle specificaties terug lezen en eenvoudig de AED van uw keuze bestellen.

Klantenservice
Liever persoonlijk contact? Neem dan contact op met één van onze medewerkers. Tel.: 050 – 313 30 96 of stuur een mail aan info@medizon.nl.