AED advies?
Bel 050 313 30 96

MVO duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Een betere wereld begint heel dichtbij: bij onszelf. Als organisatie dragen wij verantwoordelijkheid voor onze omgeving. Onze bedrijfsvoering en producten en diensten zijn gericht op duurzaamheid, efficiency, en het voorkomen van verspillingen. Wij kijken steeds, samen met ketenpartners, hoe bedrijfsprocessen schoner en efficiënter kunnen. Ook daarin boeken wij graag winst: voor onze omgeving, maar zeker ook voor de generaties na ons.

Dat komt ook tot uiting in hoe wij omgaan met veiligheid: niet voor niets behoren 'voorkomend' en 'behoedend' gedrag tot onze kernwaarden. Onze medewerkers kijken goed om zich heen en houden oog voor de veiligheid van collega's en omgeving.

De juiste balans

Goed ondernemerschap en je maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen horen onlosmakelijk bij elkaar. In ons MVO beleid richten we ons op de juiste balans tussen de 3 aspecten van duurzaamheid :People (mensen), Planet (milieu) en Profit (waarde). Dat is onze zorgplicht. Bij de integratie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in onze organisatie onderschrijven wij de zeven principes van MVO volgens NEN-ISO 26000. Zij bieden ons een leidraad en houvast om MVO te verankeren in onze organisatie.

AED webwinkel

https://defibtech.nl/

AED onderhoudscontract

Uw AED zorgeloos onder controle

AED demonstratie op locatie

Contactgegevens